Veelgestelde vragen

Solliciteren

Bij elke vacature hoort een selectiereglement. Daarin staat heel duidelijk vermeld aan welke voorwaarden je dient te voldoen en op welke data de selectierondes plaatsvinden.

Kandidaturen die zijn ingediend volgens de gevraagde procedure en met de gevraagde documenten in bijlage, worden weerhouden voor de volgende selectieronde.

De aanwervingsproef bestaat uit een vergelijkend examen. Dit bestaat uit één of meerdere proeven, waaronder een mondeling interview, bedoeld om de motivatie, de inzetbaarheid en de overeenstemming van de kandidaat met de functiebeschrijving en de zone te testen. De proeven kunnen eliminerend zijn. De kandidaten worden gerangschikt in functie van het resultaat van het vergelijkend examen.

Geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve. Uit deze wervingsreserve worden de toekomstige brandweerlieden van hulpverleningszone Taxandria geselecteerd.

Voor een vacature die ‘via mobiliteit’ ingevuld wordt, komen alleen brandweerlieden in aanmerking die reeds actief zijn als brandweerman/-vrouw (in een andere zone).

Voor vacatures ‘via aanwerving’ komen kandidaten in aanmerking die geen ervaring hebben of nog geen brandweerman/-vrouw zijn. Deze plaatsen staan open voor volledig nieuwe mensen.

Solliciteer je als reeds actieve brandweerman/-vrouw voor een plaats die ingevuld wordt via ‘aanwerving’, dan verlies je uw opgebouwde graad of anciënniteit. Bij vacatures die via mobiliteit ingevuld worden, kan je deze anciënniteit mee overdragen.

Brandweer worden

Voor een vacature die ‘via mobiliteit’ ingevuld wordt, komen alleen brandweerlieden in aanmerking die reeds actief zijn als brandweerman/-vrouw (in een andere zone).

Voor vacatures ‘via aanwerving’ komen kandidaten in aanmerking die geen ervaring hebben of nog geen brandweerman/-vrouw zijn. Deze plaatsen staan open voor volledig nieuwe mensen.

Solliciteer je als reeds actieve brandweerman/-vrouw voor een plaats die ingevuld wordt via ‘aanwerving’, dan verlies je uw opgebouwde graad of anciënniteit. Bij vacatures die via mobiliteit ingevuld worden, kan je deze anciënniteit mee overdragen.

Bij elke vacature hoort een selectiereglement. Daarin staat heel duidelijk vermeld aan welke voorwaarden je dient te voldoen en op welke data de selectierondes plaatsvinden.

We werken met een pagingsysteem. Die kan je bedienen vanop je smartphone of je computer. Daarmee zet je jezelf (on)beschikbaar. Kan je niet binnen 7 minuten in de kazerne zijn? Zet jezelf dan gewoon op onbeschikbaar. Dan kan je niet opgeroepen worden. We verwachten uiteraard wel dat je jezelf beschikbaar maakt als je dat bent.

Zeker en vast! Met het beschikbaarheidssysteem kunnen wij je inzetten wanneer jij ook effectief kan werken. Wij kunnen je dag en nacht gebruiken.

Opleiding volgen hoort gewoon bij de brandweer. Sterker zelfs, het is verplicht om per jaar een aantal uren opleiding te volgen om zo bij te blijven met de constant veranderende maatschappij. Afhankelijk van de post waar je terecht komt, zijn er extra specialisaties waarin je je kan verdiepen zoals duiken, gevaarlijke stoffen, gaspakdragers, klimmen en nog veel meer. Je kan ook aansluiten bij het Fire Stress Team, dat mensen emotioneel begeleid na zware interventies.

De oefenschema’s zijn voor elke post verschillend. Maar hou er rekening mee dat er wekelijks oefeningen zijn. Dan zie je jouw teamgenoten, doe je enkele oefeningen, en blijf je nog wat napraten in de kazerne. Op vakantie? Een oudercontact? Andere verplichtingen? Je kan het gerust laten weten als je een avond niet kan komen.

Bekijk hier een praktisch stappenplan: 'Zo word je brandweervrijwilliger'. Je vindt er ook enkele voorbeeldvragen terug van de competentie- en handvaardigheidstest. 

Google naar de inhoud van de geschiktheidsproeven, kijk eens naar filmpjes die brandweerkorpsen op Youtube posten, zorg dat je een babbel kunt doen met een brandweerprofessional, ga naar een opendeurdag van een brandweerpost,... Baseer je op feiten en gesprekken met professionals die vanuit hun terreinervaring relevante informatie kunnen geven. Ga niet voort op indianenverhalen. De brandweer is een wereld vol gepassioneerde hulpverleners die graag over hun vakdomein vertellen, er woont altijd wel een inspirerende brandweerman/vrouw bij jou in de buurt!

Voor de competentietest kan je gerust ook zelf research doen. Zo kun je bijvoorbeeld online op zoek gaan naar info over de eindtermen en doelstellingen van het 6de jaar secundair BSO/TSO.

Brandweermannen moeten handig zijn en probleemoplossend kunnen denken. Hoe bereid je je dan voor op de praktische proef? Wel, je erop voorbereiden is moeilijk, want de opdrachten zijn heel divers. Handigheid kan je op heel wat manieren testen. Denk aan basis elektriciteit (lamp aan kabel hangen bijv.), basis schrijnwerk (iets in verstek kunnen zagen bijv.), een boormachine kunnen hanteren, begrijpen hoe u een fietsband herstelt,…

Zo’n praktische proef kan van alles zijn. Weet wel dat het brandweerprofessionals zijn die de proeven afnemen. Ze proberen met een simpele opdracht te zien hoe je reageert (attitude), hoe je iets aanpakt (praktisch probleem oplossen) en hoe handig je bent. De manier waarop je iets aanpakt, is even belangrijk als het resultaat.

Fysiek moet je in vorm zijn. Logisch ook, want je gaat als brandweerprofessional met zware ademlucht en in een brandwerend uniform werken. Dit wil niet zeggen dat je eerst een marathon moet kunnen lopen. De inhoud van de proeven vind je in het KB van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones.

Goed om weten: je kunt de geschiktheidsproeven meerdere keren afleggen. Geraak je door een van de proeven niet door, geef de moed niet op! Je kan altijd opnieuw inschrijven voor de geschiktheidsproeven.

Je krijgt een vergoeding voor zowel je opleiding als voor de interventies waar je aan deelneemt. Die wordt belastingvrij gesteld tot € 6000 per jaar.

Helaas. Deze twee functies zijn niet te combineren. Als je bij een veiligheidsdienst wil werken moet je kiezen welke je voorkeur heeft.

Kandidaturen die zijn ingediend volgens de gevraagde procedure en met de gevraagde documenten in bijlage, worden weerhouden voor de volgende selectieronde.

De aanwervingsproef bestaat uit een vergelijkend examen. Dit bestaat uit één of meerdere proeven, waaronder een mondeling interview, bedoeld om de motivatie, de inzetbaarheid en de overeenstemming van de kandidaat met de functiebeschrijving en de zone te testen. De proeven kunnen eliminerend zijn. De kandidaten worden gerangschikt in functie van het resultaat van het vergelijkend examen.

Geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve. Uit deze wervingsreserve worden de toekomstige brandweerlieden van hulpverleningszone Taxandria geselecteerd.

Facturen

De juiste bedragen kan je terugvinden in het retributiereglement.

De duur van de interventies waarvan de kosten verhaald worden op uurbasis, wordt berekend vanaf het vertrek uit de brandweerkazerne tot aan de terugkeer in de kazerne. Elk begonnen uur wordt aangerekend als een vol uur. Voor de bepaling van de personeelskosten worden alle betrokken personeelsleden in rekening gebracht. 

De prestaties werden geleverd, je dient dus de factuur te betalen.

De dienst preventie maakt het advies over aan de gemeente in kwestie. Het advies kan daar opgevraagd worden.

De melder heeft ingeschat dat er hulp nodig was en zijn burgerplicht gedaan door de ambulance te bellen. U bent gehouden om deze factuur te betalen. Bent u van oordeling dat deze persoon dat onterecht heeft gedaan, dient u bij de politie klacht neer te leggen.

Je ontvangt een factuur zodra er contact geweest is tussen de ambulancier en de patiënt.

Heb je een hospitalitatieverzekering? Neem zeker contact op met de verzekering, vaak is het vervoer met de ambulance voorzien in de polis. Het bedrag dat je terugvindt op de factuur is het bedrag waarin reeds de tussenkomst van het ziekenfonds verwerkt is.

De factuur staat altijd op naam van de patiënt. Je neemt best met je werkgever contact op om na te gaan wat de volgende stappen zijn.

Het blijft natuurlijk jouw verantwoordelijkheid dat de factuur binnen de gestelde betaaltermijn betaald is.

Het team preventie moet vaak advies geven aan de gemeenten in zaken zoals bouwaanvraag, milieuvergunningen,...
Dit advies rekent de preventiedienst aan de begunstigde van het advies door volgens de geldende tarieven bepaald in het retributiereglement.

Als er meerdere partijen betrokken zijn, wordt de totale kost van de interventie verdeeld over alle partijen aangezien wij geen uitspraak kunnen doen naar aansprakelijkheid. Het is aan de verzekeringen of gerecht om uit te maken wie aansprakelijk is .
Indien u niet aansprakelijk bent, kan u de factuur terugvorderen via je verzekeringsmaatschappij bij de tegenpartij.

Voor iedere ziekenwagen interventie wordt een forfait aangerekend van €67,23. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Wettelijke brandpreventie

De prestaties werden geleverd, je dient dus de factuur te betalen.

De dienst preventie maakt het advies over aan de gemeente in kwestie. Het advies kan daar opgevraagd worden.

Het team preventie moet vaak advies geven aan de gemeenten in zaken zoals bouwaanvraag, milieuvergunningen,...
Dit advies rekent de preventiedienst aan de begunstigde van het advies door volgens de geldende tarieven bepaald in het retributiereglement.

Interventieplan

We zullen bekijken wie het dossier al geregistreerd heeft en indien nodig een nieuwe beheerder toekennen aan het dossier en u toegang verschaffen tot het dossier met een nieuwe uitnodiging.

Je kan een nieuwe registratiecode aanvragen via dip@hvztaxandria.be. We zullen u een nieuwe uitnodigingsmail bezorgen. De nieuwe code vervangt dan de vorige.

Klik op de link ‘paswoord vergeten in het inlogscherm’. Vul je e-mail adres in. Je krijgt nu een mail met instructies om je paswoord opnieuw in te stellen. Klik op de link in deze mail; geef je nieuw paswoord tweemaal in en klik op ‘reset paswoord’. Je kan nu inloggen met je nieuwe paswoord.

Als je tijdens het werken met de toepassing bovenstaande foutmelding te zien krijgt wil dit zeggen dat de internetverbinding even niet beschikbaar is. Probeer de handeling opnieuw uit te voeren. Als de foutmelding opnieuw verschijnt controleer je best je internetverbinding.

Foutmeldingen tijdens de installatie van de software zijn waarschijnlijk te wijten aan ofwel een gebrek aan rechten om software te installeren of aan virusscanners die de software onterecht markeren als gevaarlijk. Er zijn gekende problemen met de virusscanners van Avast. Vraag de systeembeheerder om de DIP-toepassing toe te voegen aan de lijst van veilige toepassingen. Zorg ervoor dat je installatierechten hebt.

 • Besturingssysteem: Windows 7 of recenter
 • Minimaal 2GB RAM
 • Minimaal 2GB schijfruimte om de toepassing te installeren en te starten
 • Een stabiele internetverbinding (ideaal 10Mb/s)
 • Poort 80 moet toegelaten worden
 • Minimale schermresolutie (1024×768)
 • Browsers: IE 8+, Latest version of Chrome, Firefox and Safari
 • De gebruiker moet beschikken over installatie rechten
 • Adobe Acrobat PDF viewer 10

Om een digitaal interventieplan op te stellen, moet de HVZ Taxandria eerst jouw dossier opstarten en je toegang verlenen tot het platform. Je kan ook steeds toegang aanvragen via dip@hvztaxandria.be 

De eerste keer moet je de toepassing downloaden. De volgende keer start je de toepassing op via de snelkoppeling op je bureaublad.

Het dossiernummer wordt enkel intern bij de brandweer gebruikt voor het ordenen van de interventieplannen. Op die manier kunnen dossiers snel teruggevonden en geraadpleegd worden in geval van een interventie. Het nummer van het interventiedossier wordt in de software automatisch toegekend. Naast dit nummer draagt het dossier steeds een versienummer en een goedkeuringsdatum, zodat binnen een dossierreeks de laatste versie kan worden geïdentificeerd. Het is interessant dit nummer bij iedere latere briefwisseling of e-mail-conversatie te vermelden.

Bezorg de uitnodiging aan je collega of medewerker. Met dezelfde code kan deze persoon inloggen. Let op, hiervoor moet deze persoon zijn/haar eigen e-mailadres gebruiken.

Indien je geen interventiedossier ter beschikking wenst te stellen aan de brandweer, kan je de uitnodiging weigeren. Dit doe je door de weblink die in de uitnodiging staat te openen, je e-mailadres in te vullen en op “weigeren” te klikken. Houd er evenwel rekening mee dat bedrijven die geen digitaal plan aanleveren, nog steeds verplicht zijn een interventieplan op te maken en ter beschikking te houden voor de brandweer (volgens KB 28 maart 2014).

De brandweer gaat gefaseerd te werk bij het opmaken van interventiedossiers in DIP. Bedrijven of instellingen die wettelijk verplicht zijn om een interventiedossier op te stellen en/of waar bijzondere risico’s aanwezig zijn voor mens en omgeving, zullen hierbij eerst aangeschreven worden. Ook objecten waarvan de brandweer nog geen informatie van beschikbaar heeft, of waarbij de beschikbare informatie waarschijnlijk niet meer up-to-date is, krijgen een hogere prioriteit. De uiteindelijke beslissing of een plan moet worden gemaakt, berust steeds bij de brandweer.

De brandweer beslist of het zinvol is een interventiedossier op te stellen. Dit kan gebeuren op advies van de preventieadviseur, op basis van wettelijke verplichting, specifieke risico’s, etc. Je ontvangt dan een uitnodiging om de nodige gegevens in te voeren in het digitale platform. Indien je (nog) geen uitnodiging kreeg, kan je contact opnemen met de hulpverleningszone via dip@hvztaxandria.be

Met dit softwarepakket kan je zelf een digitaal interventieplan maken volgens het standaardsjabloon van de hulpverleningszone. Het platform vormt tevens een communicatielijn om vragen te stellen bij het opmaken van het plan. Het platform reikt tools aan om plannen te tekenen en aan te passen, bijlagen te bezorgen en informatie te visualiseren zonder dat instellingen hier zelf in programma's moeten investeren. Het platform laat toe je dossier te raadplegen op eender welk moment. Daarnaast zal het platform (meestal jaarlijks) je eraan herinneren om je gegevens te controleren en eventueel te updaten.

Een interventieplan is een effectief plan dat aangevuld is met nuttige informatie. Dit plan is vooral gericht op het meedelen van bereikbaarheid, toegankelijkheid, gevaren en nuttige informatie om de incidentbestrijding snel en veilig te starten. Dit ,meestal digitaal, document is in het bezit van de hulpverleningszone waardoor interventieploegen al bij vertrek uit de kazerne over deze informatie kunnen beschikken.

Een interventiedossier is een uitgebreid dossier met alle informatie over de instelling die nuttig kan zijn voor de hulpdiensten. Een werkgever is wettelijk verplicht (Codex over het welzijn op het werk, Boek III -Arbeidsplaatsen, Titel 3 - Brandpreventie op de arbeidsplaatsen) om het interventiedossier ter beschikking te stellen aan de ingang van het gebouw. Dit dossier zorgt voor gedetailleerde informatie om een interventie snel en veilig tot een goed einde te brengen.

Beide documenten zijn dus bedoeld om hulpdiensten informatie te geven om incidenten veilig en efficiënt te bestrijden. Het interventieplan en het interventiedossier worden maximaal op elkaar afgestemd zodat ze geen tegenstrijdige informatie bevatten en de informatie die niet op het interventieplan kan weergegeven worden omdat dit het gebruik verslechtert, toch snel kan teruggevonden worden in het interventiedossier.

Een digitaal interventieplan of DIP is een digitaal document met belangrijke informatie voor de hulpdiensten. De instelling stelt dit op via een online platform. De hulpverleningszone stelt deze informatie vervolgens ter beschikking van de interventieploegen. De informatie bevat o.a. een inplantingsplan, grondplannen, informatie over gevaren en contactgegevens.

Wespen

Wespen zijn nuttige dieren: ze jagen op vliegen, bladluizen en muggen. Het is een heel belangrijke natuurlijke insectenbestrijder: de wespen van één enkel nest kunnen bijvoorbeeld op enkele uren tijd duizenden muggen doen verdwijnen. Ze zijn dus ook bondgenoten van de mens en worden bij voorkeur niet verdelgd. Als je wespen met rust laat, laten ze jou ook met rust. Heb je een wespennest achteraan de tuin of in een hok waar je nooit komt? Dan is een verdelging niet nodig. 

Het poeder is giftig voor in het water levende organismen en is ook giftig voor bijen. Het poeder is echter niet giftig voor mensen en warmbloedige dieren. 

Op wespennest.vlaanderen vind je een duidelijk overzicht. 

Nee, we vragen om steeds het online formulier in te vullen via het e-loket. Dat werkt het snelste en zo komt je melding automatisch in ons systeem terecht. 

Nee, je krijgt geen afspraak. We komen langs wanneer het past, in principe steeds binnen 5 dagen na melding via het e-loket. We zijn namelijk afhankelijk van andere, meer dringende oproepen, waardoor de wespenverdelgingen in de wachtrij komen te staan.

Is het nest bereikbaar? Dan dien je in het wespenformulier toestemming te geven om je domein te betreden. Deze optie is enkel mogelijk indien de verdelging geen toegang tot een gebouw vereist. Is het nest onbereikbaar of geef je geen toestemming om je domein te betreden? Hulpverleningszone Taxandria komt opnieuw langs op een later moment. Je betaalt enkel voor de effectieve wespenbestrijding.

Indien een verdelging niet meer nodig is, vragen we om te bellen naar het nummer 014 42 22 22

Het verdelgen van een wespennest is in onze hulpverleningszone gratis. 


 

Je kan geen verdelging aanvragen voor een wespennest dat zich op privéterrein van iemand anders ligt. De eigenaar moet ons namelijk steeds toestemming geven om het grondgebied te betreden. Voor een wespennest op openbaar grondgebied gaat dit wel, je duidt dit aan in het aanvraagformulier, zo krijg je zelf geen factuur. 

Bij de aanvraag in het wespenformulier kan je aanvinken dat het om openbaar domein gaat. Je zal hier als particulier bijgevolg geen factuur voor ontvangen.


 

Het is handig als je onze wespenploeg kan aanduiden waar het nest zich bevindt. Het is niet de bedoeling dat onze brandweercollega's zelf op zoek gaan naar het nest. Alvast bedankt! 


 

De brandweer verdelgt enkel wespen, geen bijen of hommels. Twijfel je over de insectensoort? Dan kan je hier meer informatie vinden. Wanneer het bijen betreft, kan je op https://wespennest.vlaanderen ook de dichtstbijzijnde imker terugvinden voor jouw gemeente of stad.

Het gebruikte poeder zal de wespen doden. Dit wil niet zeggen dat er gedurende dezelfde dag geen overlast van wespen meer zal zijn. De uitgevlogen wespen zullen nog tot ’s avonds blijven toekomen. Wacht steeds minstens 2 dagen voordat je een herbestrijding aanvraagt.

Het gebeurt soms dat een wespennest niet volledig uitgeroeid is na één behandeling. In dit geval is een tweede tussenkomst van Hulpverleningszone Taxandria gratis op voorwaarde dat de tweede tussenkomst aangevraagd wordt binnen de 7 dagen na de eerste interventie. Deze aanvraag gebeurt opnieuw via het  e-loket, zodat onmiddellijk schriftelijk wordt vastgelegd dat jouw aanvraag binnen de 7 dagen na de eerste interventie is ingediend.

 

 

 

Hulpverleningszone Taxandria komt langst wanneer het past, in principe steeds binnen 5 dagen na melding via het e-loket. Wij zijn namelijk afhankelijk van andere, meer dringende oproepen, waardoor de wespenverdelgingen in de wachtrij komen te staan. Er wordt geen exacte afspraak meegedeeld.

Dan dien je jouw aanvraag in via het e-loket van onze website. We proberen zo snel mogelijk te komen. Vlak na de tussenkomst van de brandweer blijf je het best uit de buurt van het nest want er zijn dan tijdelijk meer wespen te zien en bovendien zijn ze agressiever. 

Identificatie & werking Permas-D (actieve stof: Permethrin 25/75, 0.75%) is een witbeige stuifpoeder voor plaatselijke toepassing ter bestrijding van kruipende insecten en wespennesten in woon-, werk- en verblijfplaatsen. Het nest is ongeveer 24 u na behandeling uitgeroeid. Het verdelgingsmiddel blijft 3 à 4 maanden werkzaam. 

Gevaren 

 • Het poeder is zeer giftig voor in het water levende organismen;
 • Giftig voor bijen;
 • Schadelijk bij opname door de mond;
 • Niet giftig voor mensen en warmbloedige dieren.

Eerste hulp

 • Bij contact met de mond: mond spoelen en arts raadplegen;
 • Bij contact met de huid: spoelen;
 • Bij contact met de ogen: overvloedig spoelen en arts raadplegen;
 • In geval van twijfel, bel het antigifcentrum: 070 245 245.