Digitaal interventieplan

Omdat het voor de brandweer belangrijk is dat we informatie al hebben tijdens het aanrijden naar een incident en dat de informatie gemakkelijk raadpleegbaar is, vragen we om een digitaal interventieplan op te maken. Het opmaken van dit digitale interventieplan gebeurt in samenspraak met en volgens de instructies van de brandweer.

Vanuit de informatie in het (verplichte) interventiedossier kan je de gegevens halen om een digitaal interventieplan op te stellen. Het digitaal interventieplan is vooral gericht op toegankelijkheid van de site. Bovendien kan de brandweer op die manier de eventuele eerste gevaren beter inschatten, alsook de nuttige voorzieningen gemakkelijk lokaliseren en terug vinden op de site.

Toegang DIP

Om een digitaal interventieplan op te stellen, moet de HVZ Taxandria eerst jouw dossier opstarten en je toegang verlenen tot het platform. Je kan ook steeds toegang aanvragen via dip@hvztaxandria.be

Voor het opmaken van een digitaal interventieplan, vragen we je een toepassing te installeren, zo kan je beginnen werken aan je dossier. De brandweer heeft normaal al enkele hoofdstukken voorbereid: bekijk deze en geef eventueel opmerkingen door. Vul de overige hoofdstukken aan. 

Interventiedossier

Een werkgever is wettelijk verplicht (Codex over het welzijn op het werk, Boek III -Arbeidsplaatsen, Titel 3 - Brandpreventie op de arbeidsplaatsen) om een interventiedossier ter beschikking te stellen aan de ingang van het gebouw.

Dit interventiedossier moet een interventie door de hulpdiensten makkelijker maken. Het dossier bevat daarom alle informatie over de site die nuttig is voor de hulpdiensten, denk bijvoorbeeld aan plannen, toegangen, gevaren, contactgegevens, een lijst van de aanwezige gevaarlijke stoffen, …

Een interventiedossier dient opgemaakt te worden door de werkgever voor alle werkplekken in de gebouwen van de onderneming of inrichting, met inbegrip van elke andere plaats op het terrein van de onderneming of inrichting waartoe de werknemer in het kader van de uitvoering van zijn werk toegang heeft.

Leidraad voor het opstellen van een interventiedossier

Veelgestelde vragen

We zullen bekijken wie het dossier al geregistreerd heeft en indien nodig een nieuwe beheerder toekennen aan het dossier en u toegang verschaffen tot het dossier met een nieuwe uitnodiging.

Je kan een nieuwe registratiecode aanvragen via dip@hvztaxandria.be. We zullen u een nieuwe uitnodigingsmail bezorgen. De nieuwe code vervangt dan de vorige.

Klik op de link ‘paswoord vergeten in het inlogscherm’. Vul je e-mail adres in. Je krijgt nu een mail met instructies om je paswoord opnieuw in te stellen. Klik op de link in deze mail; geef je nieuw paswoord tweemaal in en klik op ‘reset paswoord’. Je kan nu inloggen met je nieuwe paswoord.

Als je tijdens het werken met de toepassing bovenstaande foutmelding te zien krijgt wil dit zeggen dat de internetverbinding even niet beschikbaar is. Probeer de handeling opnieuw uit te voeren. Als de foutmelding opnieuw verschijnt controleer je best je internetverbinding.

Foutmeldingen tijdens de installatie van de software zijn waarschijnlijk te wijten aan ofwel een gebrek aan rechten om software te installeren of aan virusscanners die de software onterecht markeren als gevaarlijk. Er zijn gekende problemen met de virusscanners van Avast. Vraag de systeembeheerder om de DIP-toepassing toe te voegen aan de lijst van veilige toepassingen. Zorg ervoor dat je installatierechten hebt.

  • Besturingssysteem: Windows 7 of recenter
  • Minimaal 2GB RAM
  • Minimaal 2GB schijfruimte om de toepassing te installeren en te starten
  • Een stabiele internetverbinding (ideaal 10Mb/s)
  • Poort 80 moet toegelaten worden
  • Minimale schermresolutie (1024×768)
  • Browsers: IE 8+, Latest version of Chrome, Firefox and Safari
  • De gebruiker moet beschikken over installatie rechten
  • Adobe Acrobat PDF viewer 10

Om een digitaal interventieplan op te stellen, moet de HVZ Taxandria eerst jouw dossier opstarten en je toegang verlenen tot het platform. Je kan ook steeds toegang aanvragen via dip@hvztaxandria.be 

De eerste keer moet je de toepassing downloaden. De volgende keer start je de toepassing op via de snelkoppeling op je bureaublad.

Het dossiernummer wordt enkel intern bij de brandweer gebruikt voor het ordenen van de interventieplannen. Op die manier kunnen dossiers snel teruggevonden en geraadpleegd worden in geval van een interventie. Het nummer van het interventiedossier wordt in de software automatisch toegekend. Naast dit nummer draagt het dossier steeds een versienummer en een goedkeuringsdatum, zodat binnen een dossierreeks de laatste versie kan worden geïdentificeerd. Het is interessant dit nummer bij iedere latere briefwisseling of e-mail-conversatie te vermelden.

Bezorg de uitnodiging aan je collega of medewerker. Met dezelfde code kan deze persoon inloggen. Let op, hiervoor moet deze persoon zijn/haar eigen e-mailadres gebruiken.

Indien je geen interventiedossier ter beschikking wenst te stellen aan de brandweer, kan je de uitnodiging weigeren. Dit doe je door de weblink die in de uitnodiging staat te openen, je e-mailadres in te vullen en op “weigeren” te klikken. Houd er evenwel rekening mee dat bedrijven die geen digitaal plan aanleveren, nog steeds verplicht zijn een interventieplan op te maken en ter beschikking te houden voor de brandweer (volgens KB 28 maart 2014).

De brandweer gaat gefaseerd te werk bij het opmaken van interventiedossiers in DIP. Bedrijven of instellingen die wettelijk verplicht zijn om een interventiedossier op te stellen en/of waar bijzondere risico’s aanwezig zijn voor mens en omgeving, zullen hierbij eerst aangeschreven worden. Ook objecten waarvan de brandweer nog geen informatie van beschikbaar heeft, of waarbij de beschikbare informatie waarschijnlijk niet meer up-to-date is, krijgen een hogere prioriteit. De uiteindelijke beslissing of een plan moet worden gemaakt, berust steeds bij de brandweer.

De brandweer beslist of het zinvol is een interventiedossier op te stellen. Dit kan gebeuren op advies van de preventieadviseur, op basis van wettelijke verplichting, specifieke risico’s, etc. Je ontvangt dan een uitnodiging om de nodige gegevens in te voeren in het digitale platform. Indien je (nog) geen uitnodiging kreeg, kan je contact opnemen met de hulpverleningszone via dip@hvztaxandria.be

Met dit softwarepakket kan je zelf een digitaal interventieplan maken volgens het standaardsjabloon van de hulpverleningszone. Het platform vormt tevens een communicatielijn om vragen te stellen bij het opmaken van het plan. Het platform reikt tools aan om plannen te tekenen en aan te passen, bijlagen te bezorgen en informatie te visualiseren zonder dat instellingen hier zelf in programma's moeten investeren. Het platform laat toe je dossier te raadplegen op eender welk moment. Daarnaast zal het platform (meestal jaarlijks) je eraan herinneren om je gegevens te controleren en eventueel te updaten.

Een interventieplan is een effectief plan dat aangevuld is met nuttige informatie. Dit plan is vooral gericht op het meedelen van bereikbaarheid, toegankelijkheid, gevaren en nuttige informatie om de incidentbestrijding snel en veilig te starten. Dit ,meestal digitaal, document is in het bezit van de hulpverleningszone waardoor interventieploegen al bij vertrek uit de kazerne over deze informatie kunnen beschikken.

Een interventiedossier is een uitgebreid dossier met alle informatie over de instelling die nuttig kan zijn voor de hulpdiensten. Een werkgever is wettelijk verplicht (Codex over het welzijn op het werk, Boek III -Arbeidsplaatsen, Titel 3 - Brandpreventie op de arbeidsplaatsen) om het interventiedossier ter beschikking te stellen aan de ingang van het gebouw. Dit dossier zorgt voor gedetailleerde informatie om een interventie snel en veilig tot een goed einde te brengen.

Beide documenten zijn dus bedoeld om hulpdiensten informatie te geven om incidenten veilig en efficiënt te bestrijden. Het interventieplan en het interventiedossier worden maximaal op elkaar afgestemd zodat ze geen tegenstrijdige informatie bevatten en de informatie die niet op het interventieplan kan weergegeven worden omdat dit het gebruik verslechtert, toch snel kan teruggevonden worden in het interventiedossier.

Een digitaal interventieplan of DIP is een digitaal document met belangrijke informatie voor de hulpdiensten. De instelling stelt dit op via een online platform. De hulpverleningszone stelt deze informatie vervolgens ter beschikking van de interventieploegen. De informatie bevat o.a. een inplantingsplan, grondplannen, informatie over gevaren en contactgegevens.