Een vraag over je factuur?

Belangrijke info

Heb je een vraag over je factuur?

  • Bekijk eerst ons retributiereglement en de veelgestelde vragen, hier vind je heel wat informatie over kosten voor interventies en prestaties van onze brandweer- en ambulancediensten.
  • Via het formulier neem je contact op met onze financiële dienst. Zij behandelen je vraag zo spoedig mogelijk.

Veelgestelde vragen

De juiste bedragen kan je terugvinden in het retributiereglement.

De duur van de interventies waarvan de kosten verhaald worden op uurbasis, wordt berekend vanaf het vertrek uit de brandweerkazerne tot aan de terugkeer in de kazerne. Elk begonnen uur wordt aangerekend als een vol uur. Voor de bepaling van de personeelskosten worden alle betrokken personeelsleden in rekening gebracht. 

De prestaties werden geleverd, je dient dus de factuur te betalen.

De dienst preventie maakt het advies over aan de gemeente in kwestie. Het advies kan daar opgevraagd worden.

De melder heeft ingeschat dat er hulp nodig was en zijn burgerplicht gedaan door de ambulance te bellen. U bent gehouden om deze factuur te betalen. Bent u van oordeling dat deze persoon dat onterecht heeft gedaan, dient u bij de politie klacht neer te leggen.

Je ontvangt een factuur zodra er contact geweest is tussen de ambulancier en de patiënt.

Heb je een hospitalitatieverzekering? Neem zeker contact op met de verzekering, vaak is het vervoer met de ambulance voorzien in de polis. Het bedrag dat je terugvindt op de factuur is het bedrag waarin reeds de tussenkomst van het ziekenfonds verwerkt is.

De factuur staat altijd op naam van de patiënt. Je neemt best met je werkgever contact op om na te gaan wat de volgende stappen zijn.

Het blijft natuurlijk jouw verantwoordelijkheid dat de factuur binnen de gestelde betaaltermijn betaald is.

Het team preventie moet vaak advies geven aan de gemeenten in zaken zoals bouwaanvraag, milieuvergunningen,...
Dit advies rekent de preventiedienst aan de begunstigde van het advies door volgens de geldende tarieven bepaald in het retributiereglement.

Als er meerdere partijen betrokken zijn, wordt de totale kost van de interventie verdeeld over alle partijen aangezien wij geen uitspraak kunnen doen naar aansprakelijkheid. Het is aan de verzekeringen of gerecht om uit te maken wie aansprakelijk is .
Indien u niet aansprakelijk bent, kan u de factuur terugvorderen via je verzekeringsmaatschappij bij de tegenpartij.

Voor iedere ziekenwagen interventie wordt een forfait aangerekend van €67,23. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.