Brandweer worden

Hoe word ik brandweervrijwilliger bij HVZ Taxandria?

De eerste stap is alvast gezet! Neem deze pagina goed door en bekijk hier een praktisch stappenplan: 'Zo word je brandweer'.

Beroepsbrandweer vs. vrijwillige brandweer

In de Hulpverleningszone Taxandria werken zowel beroeps- als vrijwillige brandweerlieden. Beroepsbrandweercollega's zijn brandweer in hoofdberoep. Brandweervrijwilligers stellen zich, naast hun hoofdberoep, beschikbaar voor de brandweer en kunnen van thuis worden opgeroepen. Ze wonen dichtbij een kazerne om snel ter plaatse te zijn als ze opgeroepen worden voor een interventie. Beroepsbrandweerlieden en vrijwilligers krijgen dezelfde opleiding en moeten voldoen aan dezelfde voorwaarden om brandweer te worden. Brandweervrijwilligers die verbonden zijn aan één van de beroepsposten (Hoogstraten of Turnhout) moeten op het moment van hun benoeming zowel inzetbaar zijn als vrijwillig brandweer en ambulancier en moeten dus op dat moment hun badge DGH (Dringende Geneeskundige Hulp) op zak hebben. Hoewel de term misschien anders doet vermoeden, worden brandweervrijwilligers vergoed voor het engagement dat ze aangaan. Een mooie bijverdienste met een heel sterke en verrijkende maatschappelijke impact. 

Brandweer(vrijwilliger) worden

Brandweer worden begint met passie voor hulpverlening. Je gaat een stevig engagement aan, de juiste motivatie is dus heel belangrijk. Als brandweervrijwilliger combineer je je hoofdberoep met hulpverlening bij de brandweer 'in bijberoep'. Je krijgt een vergoeding voor zowel je opleiding als voor de interventies waar je aan deelneemt.  

Als brandweerman of -vrouw sta je garant voor de veiligheid van de inwoners van je gemeente en andere gemeenten in de hulpverleningszone. Je maakt deel uit van een hechte ploeg waar teamgeest centraal staat: voor, tijdens en na elke interventie ga je voor elkaar door het vuur. We zetten ons samen in om anderen te helpen. 

Brandweer worden? Dan heb je een Federaal Geschiktheidsattest (FGA) nodig. Lees er hier alles over. 

Solliciteren

Elk jaar zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers, dus hou zeker deze pagina in de gaten of geef je spontane sollicitatie alvast door. Effectief solliciteren als brandweervrijwilliger voor onze hulpverleningszone kan vanaf 1 september 2024 t.e.m. 31 oktober 2024 via de website. Ook vullen we regelmatig de wervingsreserve aan van beroepsmedewerkers. Volg hiervoor onze sociale media en website.  

Wie ben jij?

 • Ik sta paraat voor mijn medeburgers.
 • Branden blussen, redden van geknelde slachtoffers of dieren bevrijden uit mestputten: bring it on!
 • Een maatschappelijk zinvolle job lijkt me echt iets.
 • Ik ga voor mijn team door het vuur!
 • Ik heb geen schrik voor opleidingen en bijscholingen.
 • Ik heb voldoende vrije tijd die ik aan de brandweer wil spenderen.

Aan welke voorwaarde moet je voldoen?

 • Je bent Belg, burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland.
 • Je bent tenminste 18 jaar oud.
 • Je kan een uittreksel van het strafregister voorleggen.
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.
 • Je bent in orde met de dienstplichtwetten.
 • Je bent houder van een rijbewijs B.
 • Je bent houder van een Federaal Geschiktheidsattest (FGA)

Veelgestelde vragen

Voor een vacature die ‘via mobiliteit’ ingevuld wordt, komen alleen brandweerlieden in aanmerking die reeds actief zijn als brandweerman/-vrouw (in een andere zone).

Voor vacatures ‘via aanwerving’ komen kandidaten in aanmerking die geen ervaring hebben of nog geen brandweerman/-vrouw zijn. Deze plaatsen staan open voor volledig nieuwe mensen.

Solliciteer je als reeds actieve brandweerman/-vrouw voor een plaats die ingevuld wordt via ‘aanwerving’, dan verlies je uw opgebouwde graad of anciënniteit. Bij vacatures die via mobiliteit ingevuld worden, kan je deze anciënniteit mee overdragen.

Bij elke vacature hoort een selectiereglement. Daarin staat heel duidelijk vermeld aan welke voorwaarden je dient te voldoen en op welke data de selectierondes plaatsvinden.

We werken met een pagingsysteem. Die kan je bedienen vanop je smartphone of je computer. Daarmee zet je jezelf (on)beschikbaar. Kan je niet binnen 7 minuten in de kazerne zijn? Zet jezelf dan gewoon op onbeschikbaar. Dan kan je niet opgeroepen worden. We verwachten uiteraard wel dat je jezelf beschikbaar maakt als je dat bent.

Zeker en vast! Met het beschikbaarheidssysteem kunnen wij je inzetten wanneer jij ook effectief kan werken. Wij kunnen je dag en nacht gebruiken.

Opleiding volgen hoort gewoon bij de brandweer. Sterker zelfs, het is verplicht om per jaar een aantal uren opleiding te volgen om zo bij te blijven met de constant veranderende maatschappij. Afhankelijk van de post waar je terecht komt, zijn er extra specialisaties waarin je je kan verdiepen zoals duiken, gevaarlijke stoffen, gaspakdragers, klimmen en nog veel meer. Je kan ook aansluiten bij het Fire Stress Team, dat mensen emotioneel begeleid na zware interventies.

De oefenschema’s zijn voor elke post verschillend. Maar hou er rekening mee dat er wekelijks oefeningen zijn. Dan zie je jouw teamgenoten, doe je enkele oefeningen, en blijf je nog wat napraten in de kazerne. Op vakantie? Een oudercontact? Andere verplichtingen? Je kan het gerust laten weten als je een avond niet kan komen.

Bekijk hier een praktisch stappenplan: 'Zo word je brandweervrijwilliger'. Je vindt er ook enkele voorbeeldvragen terug van de competentie- en handvaardigheidstest. 

Google naar de inhoud van de geschiktheidsproeven, kijk eens naar filmpjes die brandweerkorpsen op Youtube posten, zorg dat je een babbel kunt doen met een brandweerprofessional, ga naar een opendeurdag van een brandweerpost,... Baseer je op feiten en gesprekken met professionals die vanuit hun terreinervaring relevante informatie kunnen geven. Ga niet voort op indianenverhalen. De brandweer is een wereld vol gepassioneerde hulpverleners die graag over hun vakdomein vertellen, er woont altijd wel een inspirerende brandweerman/vrouw bij jou in de buurt!

Voor de competentietest kan je gerust ook zelf research doen. Zo kun je bijvoorbeeld online op zoek gaan naar info over de eindtermen en doelstellingen van het 6de jaar secundair BSO/TSO.

Brandweermannen moeten handig zijn en probleemoplossend kunnen denken. Hoe bereid je je dan voor op de praktische proef? Wel, je erop voorbereiden is moeilijk, want de opdrachten zijn heel divers. Handigheid kan je op heel wat manieren testen. Denk aan basis elektriciteit (lamp aan kabel hangen bijv.), basis schrijnwerk (iets in verstek kunnen zagen bijv.), een boormachine kunnen hanteren, begrijpen hoe u een fietsband herstelt,…

Zo’n praktische proef kan van alles zijn. Weet wel dat het brandweerprofessionals zijn die de proeven afnemen. Ze proberen met een simpele opdracht te zien hoe je reageert (attitude), hoe je iets aanpakt (praktisch probleem oplossen) en hoe handig je bent. De manier waarop je iets aanpakt, is even belangrijk als het resultaat.

Fysiek moet je in vorm zijn. Logisch ook, want je gaat als brandweerprofessional met zware ademlucht en in een brandwerend uniform werken. Dit wil niet zeggen dat je eerst een marathon moet kunnen lopen. De inhoud van de proeven vind je in het KB van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones.

Goed om weten: je kunt de geschiktheidsproeven meerdere keren afleggen. Geraak je door een van de proeven niet door, geef de moed niet op! Je kan altijd opnieuw inschrijven voor de geschiktheidsproeven.

Je krijgt een vergoeding voor zowel je opleiding als voor de interventies waar je aan deelneemt. Die wordt belastingvrij gesteld tot € 6000 per jaar.

Helaas. Deze twee functies zijn niet te combineren. Als je bij een veiligheidsdienst wil werken moet je kiezen welke je voorkeur heeft.

Kandidaturen die zijn ingediend volgens de gevraagde procedure en met de gevraagde documenten in bijlage, worden weerhouden voor de volgende selectieronde.

De aanwervingsproef bestaat uit een vergelijkend examen. Dit bestaat uit één of meerdere proeven, waaronder een mondeling interview, bedoeld om de motivatie, de inzetbaarheid en de overeenstemming van de kandidaat met de functiebeschrijving en de zone te testen. De proeven kunnen eliminerend zijn. De kandidaten worden gerangschikt in functie van het resultaat van het vergelijkend examen.

Geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve. Uit deze wervingsreserve worden de toekomstige brandweerlieden van hulpverleningszone Taxandria geselecteerd.