Aanvraag wespenverdelging

Belangrijke info

Wespen zijn nuttige dieren: ze jagen op vliegen, bladluizen en muggen. Het is een heel belangrijke natuurlijke insectenbestrijder: de wespen van één enkel nest kunnen bijvoorbeeld op enkele uren tijd duizenden muggen doen verdwijnen. Ze zijn dus ook bondgenoten van de mens en worden bij voorkeur niet verdelgd. Als je wespen met rust laat, laten ze jou ook met rust. Heb je een wespennest achteraan de tuin of in een hok waar je nooit komt? Dan is een verdelging niet nodig. 

Meld enkel hinderlijke of echt gevaarlijke wespennesten.

Heb je toch last van een storend wespennest (mensen worden bedreigd, wespen in je woning of in een school, agressieve wespen,…)? Voor de verdelging van hinderlijke en gevaarlijke wespennesten kan je beroep doen op de diensten van de brandweer.

De verdelging van een wespennest kan worden aangevraagd via dit contactformulier en is gratis. Wij komen zo snel mogelijk langs om de wespen te verwijderen. Gelieve de telefoonlijn vrij te houden voor dringende oproepen.

Ter info: De brandweer verdelgt enkel wespen, geen bijen of hommels. Twijfel je over de insectensoort? Dan kan je hier meer informatie vinden. Wanneer het bijen betreft, kan je op https://wespennest.vlaanderen ook de dichtstbijzijnde imker terugvinden voor jouw gemeente of stad.

Veelgestelde vragen

Wespen zijn nuttige dieren: ze jagen op vliegen, bladluizen en muggen. Het is een heel belangrijke natuurlijke insectenbestrijder: de wespen van één enkel nest kunnen bijvoorbeeld op enkele uren tijd duizenden muggen doen verdwijnen. Ze zijn dus ook bondgenoten van de mens en worden bij voorkeur niet verdelgd. Als je wespen met rust laat, laten ze jou ook met rust. Heb je een wespennest achteraan de tuin of in een hok waar je nooit komt? Dan is een verdelging niet nodig. 

Het poeder is giftig voor in het water levende organismen en is ook giftig voor bijen. Het poeder is echter niet giftig voor mensen en warmbloedige dieren. 

Op wespennest.vlaanderen vind je een duidelijk overzicht. 

Nee, we vragen om steeds het online formulier in te vullen via het e-loket. Dat werkt het snelste en zo komt je melding automatisch in ons systeem terecht. 

Nee, je krijgt geen afspraak. We komen langs wanneer het past, in principe steeds binnen 5 dagen na melding via het e-loket. We zijn namelijk afhankelijk van andere, meer dringende oproepen, waardoor de wespenverdelgingen in de wachtrij komen te staan.

Is het nest bereikbaar? Dan dien je in het wespenformulier toestemming te geven om je domein te betreden. Deze optie is enkel mogelijk indien de verdelging geen toegang tot een gebouw vereist. Is het nest onbereikbaar of geef je geen toestemming om je domein te betreden? Hulpverleningszone Taxandria komt opnieuw langs op een later moment. Je betaalt enkel voor de effectieve wespenbestrijding.

Indien een verdelging niet meer nodig is, vragen we om te bellen naar het nummer 014 42 22 22

Het verdelgen van een wespennest is in onze hulpverleningszone gratis. 


 

Je kan geen verdelging aanvragen voor een wespennest dat zich op privéterrein van iemand anders ligt. De eigenaar moet ons namelijk steeds toestemming geven om het grondgebied te betreden. Voor een wespennest op openbaar grondgebied gaat dit wel, je duidt dit aan in het aanvraagformulier, zo krijg je zelf geen factuur. 

Bij de aanvraag in het wespenformulier kan je aanvinken dat het om openbaar domein gaat. Je zal hier als particulier bijgevolg geen factuur voor ontvangen.


 

Het is handig als je onze wespenploeg kan aanduiden waar het nest zich bevindt. Het is niet de bedoeling dat onze brandweercollega's zelf op zoek gaan naar het nest. Alvast bedankt! 


 

De brandweer verdelgt enkel wespen, geen bijen of hommels. Twijfel je over de insectensoort? Dan kan je hier meer informatie vinden. Wanneer het bijen betreft, kan je op https://wespennest.vlaanderen ook de dichtstbijzijnde imker terugvinden voor jouw gemeente of stad.

Het gebruikte poeder zal de wespen doden. Dit wil niet zeggen dat er gedurende dezelfde dag geen overlast van wespen meer zal zijn. De uitgevlogen wespen zullen nog tot ’s avonds blijven toekomen. Wacht steeds minstens 2 dagen voordat je een herbestrijding aanvraagt.

Het gebeurt soms dat een wespennest niet volledig uitgeroeid is na één behandeling. In dit geval is een tweede tussenkomst van Hulpverleningszone Taxandria gratis op voorwaarde dat de tweede tussenkomst aangevraagd wordt binnen de 7 dagen na de eerste interventie. Deze aanvraag gebeurt opnieuw via het  e-loket, zodat onmiddellijk schriftelijk wordt vastgelegd dat jouw aanvraag binnen de 7 dagen na de eerste interventie is ingediend.

 

 

 

Hulpverleningszone Taxandria komt langst wanneer het past, in principe steeds binnen 5 dagen na melding via het e-loket. Wij zijn namelijk afhankelijk van andere, meer dringende oproepen, waardoor de wespenverdelgingen in de wachtrij komen te staan. Er wordt geen exacte afspraak meegedeeld.

Dan dien je jouw aanvraag in via het e-loket van onze website. We proberen zo snel mogelijk te komen. Vlak na de tussenkomst van de brandweer blijf je het best uit de buurt van het nest want er zijn dan tijdelijk meer wespen te zien en bovendien zijn ze agressiever. 

Identificatie & werking Permas-D (actieve stof: Permethrin 25/75, 0.75%) is een witbeige stuifpoeder voor plaatselijke toepassing ter bestrijding van kruipende insecten en wespennesten in woon-, werk- en verblijfplaatsen. Het nest is ongeveer 24 u na behandeling uitgeroeid. Het verdelgingsmiddel blijft 3 à 4 maanden werkzaam. 

Gevaren 

  • Het poeder is zeer giftig voor in het water levende organismen;
  • Giftig voor bijen;
  • Schadelijk bij opname door de mond;
  • Niet giftig voor mensen en warmbloedige dieren.

Eerste hulp

  • Bij contact met de mond: mond spoelen en arts raadplegen;
  • Bij contact met de huid: spoelen;
  • Bij contact met de ogen: overvloedig spoelen en arts raadplegen;
  • In geval van twijfel, bel het antigifcentrum: 070 245 245.