Een hart voor hulpverlening - Activiteitenrapport 2022

Dit activiteitenrapport van 2022 geeft je een globaal overzicht van onze zonale acties, uitdagingen en resultaten in 2022, met oog voor alle verschillende aspecten en medewerkers van onze hulpverleningszone.

Het afgelopen jaar was opnieuw een jaar van hard werken en toewijding van al onze medewerkers. Met meer dan 10.000 brandweerinterventies en bijna 7.000 ziekenwagenritten in de posten Hoogstraten en Turnhout, werd het jaar mooi afgesloten. Als brandweer moeten we up-to-date en competent blijven, iets wat zich uit in de vele oefeningen en opleidingen die onze medewerkers doen en volgen. In totaal werden door de operationele medewerkers maar liefst 46547,96 opleidingsuren gepresteerd in 2022. Ook de samenwerking met andere disciplines tijdens oefeningen is van belang om efficiƫnt te kunnen opereren tijdens noodsituaties.

Zoals elk jaar gingen we ook in 2022 op zoek naar nieuwe brandweermedewerkers maar ook naar collega-ambulanciers om onze ziekenwagens vlot te laten buitenrijden. Ondertussen zijn we zo in totaal met 477 medewerkers. Bedankt aan al onze medewerkers die hun steentje bijdragen om van onze hulpverleningszone een betrouwbare en gerespecteerde organisatie te maken. Waar of in welke functie je ook werkt, ieders inzet is van belang en wordt gewaardeerd.

Samen maken we het verschil.

Frank Wilrycx, Voorzitter
Kol. Luc Faes, Zonecommandant