Netwerk brandweer

Netwerk Brandweer staat op de kaart!

Op 4 juli werd met Netwerk Brandweer een nieuwe brandweerorganisatie op de kaart gezet!

Een netwerk bestaat uit mensen die willen bouwen aan een gezamenlijk doel. Zo is Netwerk Brandweer de uiting van de wens om de organisatie van de brandweer naar een hoger niveau te brengen, onderlinge hulp en solidariteit tussen zones eenvoudig mogelijk te maken en de veiligheid en hulp voor de burgers te garanderen.  

De vertegenwoordigers van de zones, de zonecommandanten, geven, samen met de gemeenten in Vlaanderen, vertegenwoordigd door het VVSG (Vereniging Van Steden en Gemeenten),  het signaal om voor een (brand)veiligere samenleving te gaan. Met Netwerk Brandweer  krijgt dit intiatief vorm... De Vlaamse zones en VVSG spreken deze wens formeel uit, door toe te treden tot Netwerk Brandweer.
We delen  hier met u het persbericht van Netwerk Brandweer en VVSG.

De BVV heeft tot doel jullie zo correct en zo volledig mogelijk te informeren. Het tijdschrift 'De brandweer [m/v]' is daarvoor hét middel bij uitstek.  De volgende editie (nr 559) zal met enige vertraging verschijnen. Dit laat ons toe om de informatie die op 4/7 gedeeld wordt erin te verwerken en een aantal vragen nu reeds te beantwoorden door Netwerk Brandweer aan het woord te laten. We verzekeren jullie dus hierbij dat het tijdschrift eraan komt, enkel iets later dan gewoonlijk.

Vanuit BVV willen we de zonecommandanten en de VVSG feliciteren met Netwerk Brandweer. Het constructieve idee achter deze krachtenbundeling opent nieuwe perspectieven en mogelijkheden en daar verheugen we ons op! 
Brandweervereniging Vlaanderen

 

Risicofase brandgevaar bos en heide - groen / geel

 
Achtergrondinformatie:
De risicofase is gebaseerd op de Brand Waarschuwings Index (BWI) Antwerpen-Noord berekend door MeteoWing Luchtmacht (meteorologische metingen bij luchthaven te 2100 Deurne) en op de M8 Index berekend door het ANB meetstation Ekopower (meteorologische metingen op militair domein Klein Schietveld te 2950 Kapellen).
De berekening van het brandrisico is specifiek gericht op brandgevaarlijke natuurterreinen zoals heide en naaldbossen.
 
Toelichting risicofases:

GROEN: Weinig gevaar. Als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer uit op normale sterkte.

GEEL: Gevaar. Beheerders en brandweer zijn extra waakzaam. Brandtoren Kalmthoutse Heide wordt bemand op dagen met verhoogd risico.

ORANJE: Hoog gevaar. Wees voorzichtig! Als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer versterkt uit. Er wordt meer materieel en mankracht ingezet. De brandtorens in de Kalmthoutse Heide en op het Groot Schietveld worden elke dag bemand.

ROOD: Acuut gevaar. De toegang tot het gebied wordt afgeraden. Als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer altijd uit met groot materieel. Er wordt extra materieel en mankracht ingezet. De brandtorens in de Kalmthoutse Heide en op het Groot Schietveld worden elke dag bemand.
 

Wij zijn verhuisd!

De verhuis van alle administratieve medewerkers van de HVZ Taxandria van de Parklaan 12 naar de nieuwbouw op de Noord-Brabantlaan 68 te 2300 Turnhout is definitief.
Het algemene nummer 014/47.09.20 blijft verbonden aan de HVZ Taxandria zodat iedereen bereikbaar blijft.
De zonecommandant, Kapitein Luc Faes, directeur logistiek en operaties Kapitein Johan Lambregts, Luitenant Yves Loos en administratief medewerker logistiek, Carine Noyens, zijn te vinden in de nieuwe burelen.  Ook Kapitein Nick Eelen en Korporaal Ronny Houtmeyers zijn er terug te vinden bij de logistieke dienst.
De dienst logistiek is telefonisch bereikbaar via het nummer 014/47.09.23.
Majoor Bax en administratief medewerker, Elly Truyens maken deel uit van de dienst operaties en zijn bereikbaar via het nummer 014/47.09.24.
De dienst financiën waartoe Beleidsadviseur Jan Ghilain en administratief medewerkers Ann Geerts en Mil Van Sprengel behoren, zijn bereikbaar via het nummer 014/47.09.22
De directeur bedrijfsvoering Pascale Van Bael, administratief medewerker Annemie Sterkens en medewerker van het zonale secretariaat Heidi van der Flaas zijn bereikbaar via het algemene nummer 014/47.09.20.
De personeelsdienst, waaronder beleidsmedewerker Hilde Vanden Bossche en administratief medewerkers Sofie Van Deun en Liesbeth Van Dam, zijn bereikbaar via het nummer 014/47.09.21.
De directeur risicobeheersing, Kolonel Dirk Broeckx en zijn team : preventieconsulenten Bart Segers, Uli Peinen, Dirk Zomers, Bob Coppens, administratief medewerker Annelies Verbraeken alsook de operationele teamleden Kapitein Jan Druyts, Luitenant Tom Van Hemeldonck en Sergeant Frank Verschueren zijn verhuisd en bereikbaar via het nummer 014/47.09.25.
 

Prikbord

Retributiereglement

Zonaal retributiereglement 

Versiedatum: 26/02/15 | Gepubliceerd op 06/01/2016 
Aanpassing na zoneraad 20161123

Administratie

Hulpverleningszone Taxandria
Noord-Brabantlaan 68
2300 Turnhout
 
T  014 47 09 20

CO gevaar in huis

Rookmelders

Tips voor in de keuken