Wat te doen bij stormweer?

Hevige rukwinden kunnen verwoestend zijn en veel schade aanrichten. De brandweer krijgt dan enorm veel telefoontjes van inwoners die overlast of schade hebben.

Voor je de telefoon erbij neemt, vraag je jezelf best af:

Levensgevaar? Bel 112 of gebruik de app 112 BE (brand, instortingsgevaar, blikseminslag, geknelde personen, …)
Geen levensgevaar? Ontlast de noodcentrale, en de lokale brandweerpost, en meld stormschade via het e-loket. Graag enkel melding doen waarvoor dringende interventie van de brandweer nodig is (zware dakschade en geen onderdak, boom op woning/weg, overstroming van de weg, …). Als het nummer 1722 geactiveerd is, kan je ook hier terecht. Opgelet: Wij brengen onze brandweerploegen niet in gevaar. Zij doen enkel interventies (op hoogte) wanneer de gevaren van het noodweer zijn gaan liggen.
Geen onmiddellijk gevaar? Is tussenkomst van de brandweer echt nodig? Steek zelf de handen uit de mouwen. Losse of weggevlogen dakpannen en heb je een onderdak? Probeer na de storm het probleem zelf op te lossen of contacteer een vakman (dakwerker, boomverzorger, elektricien, …). Ondanks de hulpvaardigheid die eigen is aan de brandweer, zijn we geen klusjesdienst die twee dagen na de storm nog dakpannen teruglegt. Zo houden we ons ook beschikbaar voor dringende (brand)interventies. Bedankt voor het begrip!

Vergeet niet om bij eventuele schade foto’s te maken en de verzekering te contacteren.

Gebruik het nummer 112 enkel bij levensgevaar! Hierdoor blijft deze lijn vrij voor levensbedreigende noodsituaties.

Als het weerbericht waarschuwt voor een storm, kan je allerlei maatregelen nemen om schade te voorkomen:

  • Controleer of er geen dakpannen los zitten.
  • Reinig jaarlijks de dakgoten.
  • Laat regelmatig uw schoorsteen controleren (risico op instorting).
  • Zet binnen of maak vast wat door de wind meegevoerd kan worden, bvb. tuinmeubelen, trampoline.
  • Sluit ramen en deuren.
  • Neem je huisdier veilig mee naar binnen.