Noodplanoefening Turnova site op dinsdag 14 mei 2024

De Turnova site in Turnhout wordt op dinsdag 14 mei 2024 tussen 13u00 en 17u00 omgetoverd tot een gesimuleerd rampgebied. Er worden procedures geoefend om incidenten in hoge gebouwen aan te pakken. Bij deze grootschalige oefening, georganiseerd door Hulpverleningszone Taxandria en Politie Regio Turnhout, is er een  grote ontplooiing van mensen en materieel te zien in het straatbeeld: brandweer, politie, civiele bescherming en medische diensten komen ter plaatse. Het is een oefening, dus geen reden tot paniek als je sirenes hoort of de hulpdiensten ziet toesnellen. Wees voorzichtig als je in de buurt moet zijn en geef de hulpdiensten de nodige ruimte. 

Tijdens deze oefening doorlopen verschillende crisisteams een realistisch en evoluerend scenario dat zich afspeelt in en rond de Turnovatoren in het centrum van Turnhout. Daarbij worden  geënsceneerde slachtoffers ingezet met realistische verwondingen, waardoor er ook geoefend wordt op het bieden van de juiste adequate slachtofferhulp met de nodige verzorging. De oefening is bijzonder belangrijk voor de hulpdiensten om vaardigheden te trainen om goed voorbereid te zijn op reële noodsituaties. De multidisciplinaire samenwerking wordt geoptimaliseerd en nadien ook geëvalueerd.  

Bereikbaarheid tijdens de oefening

Er worden geen straten afgesloten of verkeer omgeleid, maar er kan wat vertraging zijn  in de omgeving door de passage van de hulpdiensten. Alle winkels in en rond de toren blijven toegankelijk, maar we vragen om het plein voor de Turnovatoren te vermijden als je niet in de buurt moet zijn. Er zullen heel wat hulpdiensten aan- en afrijden en het is belangrijk dat dit veilig kan verlopen. Volg steeds de richtlijnen van de politie ter plaatse en geef de hulpdiensten de nodige ruimte.

Parking

De Turnova-parking is tijdens de oefening gewoon bereikbaar via de roltrappen. Je kan ook de fietslift gebruiken. Aangezien de Otterstraat door wegenwerken is afgesloten, is deze in- en uitrit niet open. De in-en uitrit van de Baron du Fourstraat is wel gewoon open.  

Communicatie

De bewoners van de Turnovatoren werden vooraf ingelicht via een bewonersbrief en ook de handelaars in de nabije omgeving werden ingelicht. Op de Grote Markt in Turnhout staan tekstkarren van de politie om het voorbijkomend verkeer attent te maken op de oefening. Er werd ook een bericht uitgestuurd vanuit BE-Alert om de inwoners in de ruimere omgeving in te lichten over deze oefening. Hulpverleningszone Taxandria, Politie Regio Turnhout en Stad Turnhout informeren tijdens de oefening ook via hun sociale mediakanalen. De pers werd uitgenodigd om verslag uit te brengen van noodplanoefening.  

De hulpdiensten doen hun uiterste best om eventuele overlast tot een minimum te beperken. Oefeningen als deze zijn bijzonder belangrijk om goed voorbereid te zijn op reële noodsituaties.