Organiseer brandveilig

Plannen & documenten

Bij elk type evenement is het verplicht een risicoanalyse op te maken en een inplantingsplan & grondplan ter beschikking te stellen van de hulpdiensten. Via onderstaande knoppen geven wij een overzicht van wat wij verwachten terug te vinden in de verschillende plannen en documenten.

Let op: de plannen en documenten zijn niet allesomvattend, volgens noodzaak zullen ze dus moeten aangevuld worden met extra informatie en rubrieken. Organiseer je een groter evenement, dan is het aangewezen je te laten bijstaan door een persoon of bedrijf gespecialiseerd in deze materie.

Grondplan

Inplantingsplan

Veiligheidscontrole evenementen

Publieke evenementen moeten een toelating van de burgemeester krijgen. De preventiedienst onderwerpt deze aan een veiligheidstoets op gebied van brandveiligheid, bereikbaarheid en blusmiddelen.

Een evenement vraagt u aan via het loket bij de gemeente waar het evenement plaatsvindt.