Scholenproject VUUR! voor leerlingen van het 4de leerjaar

Ben je leerkracht of directeur van een school in één van de gemeenten die deel uitmaakt van de Hulpverleningszone Taxandria? En weet jij ook dat kinderen een kwetsbare groep zijn als ze te maken krijgen met brand? 

Laat je leerlingen kennis maken met de brandweer en spoor ze op een educatieve wijze aan om brandveilig samen te leven. We nodigen je uit om met de leerlingen van het 4de leerjaar deel te nemen aan het scholenproject VUUR!

Inhoud lessenpakket

Binnen het kader van dit project worden kant en klare voorbereide lessen aangeleverd. Dit lessenpakket is opgebouwd vanuit de verschillende leerdomeinen en vult zo een deel van de te behalen eindtermen in. 

InhoudLeergebieden
Les 1: De vuurdriehoekNederlands - Luisteren - Wereldoriëntatie
Les 2: Waar vuur is, is rookNederlands - Begrijpend lezen/schrijven - Wereldoriëntatie
Les 3: Vlucht veilig!Wereldoriëntatie
Les 4: Opgelet! GevaarlijkNederlands - Begrijpend lezen - Wereldoriëntatie
Les 5: BrandwondenWereldoriëntatie
Les 6: Oproep 112Nederlands - Spreken - Wereldoriëntatie
Les 7: Verloop van een oproepWereldoriëntatie
Les 8: BrandweerwagensNederlands - Luisteren - Wereldoriëntatie
Les 9: BrandweerkledijWereldoriëntatie
Les 10: Brandweer vroeger, nu en in 2076Muzische - Beeld
HoekenwerkRekenen - Redeneren - Nederlands schrijven - Computervaardigheden - Zelfstandig werken
TurnlesBeweging

Werkboekje

De leerlingen steken dankzij deelname aan het project op een speelse manier heel wat op over vuur, brand- en brandwondenpreventie en de organisatie van de brandweer.

Het scholenproject omvat:

  • Het werkboekje VUUR!: elke leerling krijgt een werkboekje waarin ze mogen schrijven, knippen en kleven. Het bevat opdrachten, informatieve teksten, weetjes, foto’s,… Bij elk thema hoort een les en elke les heeft een handleiding. Er zijn 10 lessen.
  • de handleidingen die telkens de doelstellingen van de les, het benodigde materiaal, de te voorziene tijd, een uitgewerkt voorstel van de lesinhoud en interactief materiaal bevatten.

Kazerne bezoek

Op het einde van het project is er de mogelijkheid om een bezoekje (ongeveer 2 uur) te brengen aan de dichtstbijzijnde brandweerkazerne. Dit bezoek wordt begeleid door een echte brandweerman of -vrouw.

Het lespakket en de werkboekjes worden gratis aangeboden door de Hulpverleningszone Taxandria.  Let wel: voor verplaatsingen naar de brandweerkazerne moeten jullie zelf zorgen.

Nog vragen of nood aan extra informatie? Contacteer ons gerust via brandveiligsamenleven@hvztaxandria.be

Ik schrijf mijn klas in voor het scholenproject VUUR!