HVZ Taxandria in een matrixstructuur

Vanaf 1 januari 2020 werkt de HVZ Taxandria in een matrixstructuur. In deze structuur ligt het hart van de organisatie bij de brandweerlieden.

Het belangrijkste voordeel van deze structuur is een sterke wisselwerking én samenwerking tussen het operationele luik en de ondersteunende diensten. 

Download de PDF voor meer info over hoe deze structuur eruit ziet.