Memorandum: Tien prioriteiten voor de [Vlaamse] Brandweer

Cover Memorandum

Op 4 juli 2017 verenigden de hulpverleningszones van Vlaanderen zich in Netwerk Brandweer. Deze associatie van alle Vlaamse hulpverleningszones, vertegenwoordigd door hun zonecommandant en de voorzitter-burgemeester van de hulpverleningszone, wil streven naar een efficiënte organisatie van de hulpverlening met optimalisatie van de beschikbare manschappen en middelen om de inwoners de snelst adequate hulp te bieden in noodgevallen.

De brandweer werkt met een groot engagement en op een bijzonder professionele manier aan een brandveilige samenleving. Meer dan 12.000 brandweervrouwen en -mannen staan dag en nacht klaar om razendsnel te reageren op grote en kleine incidenten, maar zetten evengoed preventief de schouders onder een (brand)veilige samenleving.


Om die cruciale rol ook in de toekomst te blijven vervullen, zijn een aantal hervormingen en maatregelen broodnodig. Het Netwerk Brandweer, dat de 20 Vlaamse hulpverleningszones overkoepelt, schuift tien prioriteiten naar voor die de volgende regeringen een prioritaire aanpak vereisen voor een brandweer die nog sneller is, nog efficiënter werkt, en nog dichter bij de burger en de samenleving staat.

 

Download hier de volledige versie.

Download hier de korte versie

 

 

Infographic Memorandum Netwerk Brandweer

  • Start
  • Nieuws
  • Nieuws
  • openbaar
  • Memorandum: Tien prioriteiten voor de [Vlaamse] Brandweer