Interventiedossier

Concept

Het interventiedossier is een informatiebundel die ter beschikking wordt gesteld aan de openbare hulpdiensten teneinde interventies te vergemakkelijken.


Wettelijke verplichting

Het voorzien van een interventiedossier is bij wet vastgelegd door opname in de codex over het welzijn op het werk, meer bepaald boek l, titel 3 betreffende brandpreventie op de arbeidsplaatsen.


Toepassingsgebied

Een interventiedossier dient opgemaakt te worden door de werkgever voor alle werkplekken in de gebouwen van de onderneming of inrichting, met inbegrip van elke andere plaats op het terrein van de onderneming of inrichting waartoe de werknemer in het kader van de uitvoering van zijn werk toegang heeft.

Leidraad voor het opstellen van een interventiedossier.

  • Start
  • Brandpreventie
  • Interventiedossier